De website die het in actie komen voor een betere wereld makkelijk en leuk maakt. Van petities tot vrijwilligerswerk: Zoek op de tijd die jij nu hebt of het thema dat jij belangrijk vindt voor een actie die bij jou past!

Zoek naar acties op trefwoord
Zoek naar acties op tijd en/of thema


Algemene voorwaarden

Het is saaie kost, maar helaas moeten we op deze website toch ook iets zeggen over hoe wij met privegevoelige gegevens omgaan. 

De korte samenvatting


  1. Wij geven geen priveinformatie aan derden.
  2. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over acties (hoe vaak een actie gedaan is) en deze geanonimiseerde gegevens kunnen met andere organisaties worden gedeeld. 
  3. Je gebruikersnaam is alleen zichtbaar voor andere mensen als je in de top 3 van actievoerders staat.

De volledige versie


Het gebruik van ikkominactie.nl en deelname aan Ikkominactie.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze site aanvaard je deze voorwaarden.

Wie is ikkominactie.nl?

Ikkominactie.nl is een gratis website die het je gemakkelijk maakt iets goeds te doen voor de wereld en voor je medemens. De ikkominactie.nl website wordt beheerd door stichting Terra Futura.

Privacy Statement

1. Welke informatie wordt door ikkominactie.nl verzameld en waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

  • Profiel

Om gebruik te kunnen maken van de ikkominactie website dien je een profiel aan te maken. Bij het aanmaken van je profiel word je gevraagd om je gegevens in te vullen. Niet alle gegevens zijn verplicht; alleen je emailadres en een profielnaam zijn verplicht, zonder deze kun je geen profiel aanmaken. Je profielinformatie kun je altijd aanpassen door in te loggen op de ikkominactie website.

Je gebruikersnaam is alleen zichtbaar als je in de top drie van actievoerder van de maand zit. Medewerkers van ikkominactie kunnen inzien welke acties je gedaan hebt en wat je emailadres is. Deze gegevens zijn niet openbaar zichtbaar, ook niet voor zoekmachines. Je profiel zal dus niet opkomen bij een Google search naar jouw naam. Ook kan er op de website niet gezocht worden naar profielnamen.
Ikkominactie.nl zal geen profielgegevens van je openbaar maken zonder jouw toestemming, behalve als we hier door de wet toe gedwongen worden.

  • Email

Prijswinnaars worden via het opgegeven emailadres door ikkominactie.nl op de hoogte gesteld van de gewonnen prijzen.
Daarnaast kan ikkominactie.nl, indien je dit wilt, je regelmatig een nieuwsbrief sturen over nieuwe acties of ontwikkelingen op de ikkominactie website (het versturen van nieuwsbrieven is nog onder ontwikkeling). Je kunt je uiteraard altijd afmelden voor deze nieuwsbrief.

  • Statistische gegevens

Ikkominactie.nl verzamelt statistische gegevens over de acties die je hebt uitgevoerd via de ikkominactie website, zoals bijvoorbeeld het aantal acties en (een schatting van) de hoeveelheid tijd. Deze statistische gegevens worden gebruikt om iedere maand de prijswinnaars aan te wijzen die het meeste hebben bijgedragen. Bij het bekend maken van de prijswinnaars worden deze statistieken tezamen met de profielnaam van de betreffende winnaar openbaar gemaakt.

Ikkominactie verzamelt ook geanonimiseerde statistische gegevens van acties gedaan door alle gebruikers van ikkominactie. Deze geanonimiseerde statistische gegevens kunnen openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld aan geinteresseerde organisaties die willen samenwerken met ikkominactie. Maar deze gegevens zijn, zoals gezegd, altijd anoniem en niks kan terugleiden naar jou!

2. Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van ikkominactie.nl?

Je kunt via de ikkominactie.nl website worden doorgestuurd naar websites van derden waar ikkominactie.nl geen zeggenschap over heeft en waar een ander privacy beleid geldt.
Ook kan je zelf via ikkominactie.nl informatie delen met anderen via sociale media website zoals bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Ikkominactie.nl is niet aansprakkelijk voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

3. Kan dit privacy reglement worden gewijzigd?

Ja, dit privacy reglement kan worden gewijzigd. Grote en/of relevante wijzigingen worden minimaal twee weken voor de wijziging ingaat bekend gemaakt op de ikkominactie.nl website of via email.

4. Account verwijderen?

Je kunt je account op jouw eigen verzoek verwijderen. Ook is het mogelijk dat jouw account verwijderd wordt door ikkominactie.nl indien er misbruik van je account wordt gemaakt of als je al meer dan een jaar niet ingelogd hebt.
Als je account wordt verwijderd zullen ook al je profielgegevens inclusief emailadres definitief worden verwijderd. Wel is het mogelijk dat geanonimiseerde statistische gegevens over de acties die je hebt gedaan bewaard blijven.

 

Copyright notice

De website is uiterst zorgvuldig ingevuld. Stichting terra Futura spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze onjuistheden en onvolledigheden. Mocht je iets tegenkomen, meld het ons via vragen@ikkominactie.nl.
Aan de informatie op ikkominactie.nl kan geen enkel recht worden ontleend.

Stichting Terra Futura behoudt zich het recht voor om het materiaal zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van stichting Terra Futura of zonder bronvermelding openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Websites van derden

Ikkominactie.nl bevat links naar andere sites die buiten het domein van Ikkominactie liggen. Deze links zijn met de grootste zorgvuldigheid door ons geselecteerd. Links naar websites van derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Stichting Terra Futura. Wij nemen dus geen verantwoordelijkheid over de inhoud van die webpagina’s, de gevolgen als je hun actie uitvoert, etc.

Organisaties die het er niet mee eens zijn dat hun actie of hun organisatie op ikkominactie staat, kunnen contact opnemen met stichting Terra Futura via actie@ikkominactie.nl.

Actievoerder van de maand

Elke gebruiker die inlogt via ikkominactie.nl en een actie uitvoert, dingt automatisch mee naar de titel ‘actievoerder van de maand’. Aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend.
Over de score en andere uitslagen gaan wij niet in discussie.

  • Prijzen

De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Het is niet mogelijk om over de voorwaarden van de prijs te onderhandelen. Bij elke prijswinnaar die veel langdurige acties heeft gedaan, zoals vrijwilligerswerk, zal stichting Terra Futura steekproefsgewijs controleren of deze grote acties ook echt uitgevoerd zijn. Indien er sprake is van oneerlijk of onwettelijk gedrag dat het winnen van een prijs heeft beïnvloed, behoudt stichting Terra Futura het recht voor prijzen niet uit te keren.
Medewerkers van stichting Terra Futura zijn uitgesloten van het winnen van prijzen.
Stichting terra Futura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid de wijze waarop prijzen, die via ikkominactie.nl te winnen zijn, zijn geproduceerd of over deze prijzen zelf.

Algemeen

Stichting Terra Futura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van deze website en het uitvoeren van de acties. Stichting Terra Futura garandeert niet het functioneren van deze site. De website is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nooit worden gegeven.

Stichting Terra Futura houdt zich het recht voor om ikkominactie.nl op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en / of de gecommuniceerde regels, prijzen, periode en voorwaarden te wijzigen. Een gewijzigde versie van de disclaimer zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze algemene voorwaarden stuur dan je vraag naar vragen@ikkominactie.nl.